AJUTORUL DE ÎNMORMÂNTARE

Cuantumul acestuia se modifică de la an la an. Pentru anul 2021 cuantumul Ajutorului de Înmormântare este de 5380 RON, respectiv 2690 RON în cazul decedaților neasigurați, ca membru de familie al unui asigurat (pensionar sau angajat).

Când se acordă Ajutorul de Înmormântare?

În cazul decesului unui pensionar, asigurat în baza unui contract de muncă sau ca membru de familie care nu a fost pensionar sau angajat.

Cine beneficiază de Ajutorul de Înmormântare?

Soțul supraviețuitor

Copilul

Părintele

Tutorele

Curatorul

Orice persoană care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile de înmormântare, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor mai sus menționate.

Acte necesare:

Cerere tip (click aici) 

Dovada cheltuielilor de înmormântare – se eliberează de către noi.

Certificat de Deces (original și copie xerox) – acesta se eliberează de către Primăria de care aparține localitatea în care a avut loc decesul. Pentru eliberarea acestuia, este nevoie de Certificatul Constatator al Decesului emis de către un medic constatator, de actul de identitate în original al persoanei decedate și de actele de stare civilă (care dovedesc gradul de relaționare) ale celui care solicită eliberarea Certificatului de Deces.

Actul de identitate al solicitantului (copie xerox).

Actele de stare civilă ale solicitantului – pentru a dovedi gradul de rudenie cu persoana decedată.

PENTRU DECEDAȚI PENSIONARI: Cupon de pensie al persoanei decedate (copie xerox) – nu contează luna din care este.

PENTRU DECEDAȚI ANGAJAȚI: Adeverință de la locul de muncă (să ateste că era angajat cu contract de muncă la data decesului), REVISAL (original).

PENTRU DECEDAȚI NEASIGURAȚI (pentru care solicită Ajutorul de Deces un membru de familie asigurat): cuponul de pensie al solicitantului (copie xerox) / adeverință de la locul de muncă.

PENSIA DE URMAS

Cine beneficiază de pensia de urmaș?

       1.Copiii persoanei decedate:

Cu vârsta de până la 16 ani, sau,

Elevi / studenți cu vârsta de până la 26 de ani, sau,

Cu un anumit grad de invaliditate.

      2. Soțul supraviețuitor

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați la sediul nostru sau telefonic.

INDEMNIZATIE DE HANDICAP

Indemnizația de handicap se acordă, în mod normal, tot cu o lună în urmă. În momentul decesului, sunteți îndreptățiți, fiind rudă a persoanei decedate, să primiți contravaloarea cuponului de indemnizație de handicap pe ultima lună!

În acest sens, veți avea nevoie de FACTURA FISCALĂ eliberată de către firma noastră și O COPIE XEROX C.I. a titularului facturii. Cu acestea, va trebui să mergeți, personal, pe str. Feldioarei nr. 13 la DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI.

PENSIE MILITARA/PENSIE DE VETERAN

Legat de aceste tipuri de pensie (restante), veți primi informații la sediul firmei noastre.